Är fastigheten ansluten? – Passiv, vilande eller aktiv?